biblenet.cz | bible online | český ekumenický překlad


Pasáž: 1. Korintským 12,3b-7.12-13

Otevření konkrétní pasáže v Bibliikona s lupou
Povolené formáty pro zadávání pasáže:Diakritika ani velikost písmen nehrají roli. Místo čárky je možné použít dvojtečku.