biblenet.cz | bible online | český ekumenický překlad


Pasáž: 1. Makabejská 1,10-15.41-43.54-57.62-64

Otevření konkrétní pasáže v Bibliikona s lupou
Povolené formáty pro zadávání pasáže:Diakritika ani velikost písmen nehrají roli. Místo čárky je možné použít dvojtečku.