biblenet.cz | bible online | český ekumenický překlad


Pasáž: 2. Samuelova 18,9-10.14b.24-25a.30-19,4

Otevření konkrétní pasáže v Bibliikona s lupou
Povolené formáty pro zadávání pasáže:Diakritika ani velikost písmen nehrají roli. Místo čárky je možné použít dvojtečku.