biblenet.cz | bible online | český ekumenický překlad


Pasáž: Deuteronomium 8,2-3.14b-l6a

Otevření konkrétní pasáže v Bibliikona s lupou
Povolené formáty pro zadávání pasáže:Diakritika ani velikost písmen nehrají roli. Místo čárky je možné použít dvojtečku.