biblenet.cz | bible online | český ekumenický překlad


Pasáž: Izajas 65,17-21

Otevření konkrétní pasáže v Bibliikona s lupou
Povolené formáty pro zadávání pasáže:Diakritika ani velikost písmen nehrají roli. Místo čárky je možné použít dvojtečku.