biblenet.cz | bible online | český ekumenický překlad


Pasáž: efezskym 2,19-22

Otevření konkrétní pasáže v Bibliikona s lupou
Povolené formáty pro zadávání pasáže:Diakritika ani velikost písmen nehrají roli. Místo čárky je možné použít dvojtečku.