biblenet.cz | bible online | český ekumenický překlad


Pasáž: 2 Korintským 5,1

Otevření konkrétní pasáže v Bibliikona s lupou
Povolené formáty pro zadávání pasáže:Diakritika ani velikost písmen nehrají roli. Místo čárky je možné použít dvojtečku.